Tôi đang thử một số quan niệm được rút khỏi Wiktionary tiếng Việt. Lưu ý: bạn cần bắt trình duyệt phải cập nhật các stylesheet trước tiên. Nếu bạn muốn thay đổi gì, xin nhắn tin vào trang thảo luận; nếu thấy gì sai chính tả hay ngữ pháp, xin nhấn chuột vào nhãn "sửa đổi" ở trên và sửa nó. Cám ơn!Wikibooks tiếng Việt
Wikibooks tiếng Việt
 

Hoan nghênh bạn đã đến với Wikibooks tiếng Việt!

Đây là “tủ sách” chuyên môn về sách giáo khoanội dung mở và thuộc sở hữu cộng đồng. Tủ sách này có mục đích bao gồm các môn học – từ cơ học đến văn học.

Dự án được bắt đầu từ tháng 7 năm 2004 do công sức đóng góp của nhiều người ở khắp mọi nơi, bạn cũng có thể tham gia. Hiện giờ mới chỉ có 18.330 thành viên49.898 trang sách thôi, và nhiều sách chưa được viết đầy đủ. Rất mong bạn cùng viết trang mới hay thực hiện các đóng góp khác như nhận xét ở trang thảo luận, sửa chính tả, thêm ví dụ và bài tập, thêm hình ảnh minh họa…

Trợ giúpThông cáo

  • 29 tháng 1: Hiện có Trang Chính mới! Mong là mọi người dễ sử dụng thiết kế này hơn. Một số hộp thông tin đã được chuyển qua trang cộng đồng. Xin bạn đưa ra ý kiến tại trang thảo luận.
  • 19 tháng 1: Vì biểu trưng được chọn năm ngoái không được chấp nhận bởi cộng đồng Wikibooks nói chung, đang nhận đề nghị về biểu trưng mới.


Bộ xử lý Motorola 68000
Bộ xử lý Motorola 68000


Khóa tay
Khóa tay


Taj Mahal
Taj Mahal


Thư pháp Nhật
Thư pháp Nhật


Dự án liên quan

Wikibooks trực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, một tổ chức bất vụ lợi đã đăng ký tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ theo điều lệ 501(c)(3), cho phép trừ thuế những khoản đóng góp. Wikimedia cũng đồng thời điều hành vài dự án wiki khác cũng bằng nhiều thứ tiếng, có nội dung mở, thuộc sở hữu cộng đồng:

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với Wikibooks, hay bất cứ dự án liên quan nào, xin bạn vui lòng hỗ trợ tài chính cho Wikimedia. Phần lớn số tiền đóng góp sẽ dùng để mua máy móc và bắt đầu các dự án [en] mới.