Đi thẳng đến Thảo luận Wikibooks:Thảo luận

Chào mừng các bạn! Ở đây người Wikibooks hỏi và trả lời về vấn đề máy móc, chính sách, với nhiều vấn đề khác của cộng đồng này.

Nếu muốn hỏi cái gì:

  1. Đi Thảo luận Wikibooks:Thảo luận và bấm cái nút "+" ở trên trang, hay là đi thẳng đến đây.
  2. Ghi vào chủ đề. Xin viết chủ đề ra dứt khoát một tí.
  3. Viết ra câu hỏi của bạn.
  4. Ghi vào tên của bạn dùng cách gõ vào –~~~~.
  5. Nếu muốn xem câu hỏi trước gửi, thì bấm cái nút "Xem trước." Nếu không thì bấm nút "Để giành bài."

Nếu muốn trả lời ai:

  1. Đi đến câu mà bạn muốn trả lời.
  2. Bấm cái liên kết "[edit]" của đề mục.
  3. Sau câu mà bạn muốn trả lời, bắt đầu đường mới với dấu hai chấm (":"), và ghi vào lời của bạn.
  4. Ghi vào tên của bạn dùng cách gõ vào –~~~~.
  5. Nếu muốn xem câu hỏi trước gửi, thì bấm cái nút "Xem trước." Nếu không thì bấm cái nút "Để giành bài."

Thảo luận mới

sửa