Thể loại:Khoa học tự nhiên

Mặt trăng nhìn từ Apollo 11

Những môn khoa học tự nhiên còn gọi là khoa học thiên nhiên là những môn khoa học về vấn đề vật chất của Trái Đất và vũ trụ. Khoa học tự nhiên cố gắng giải thích những hoạt động vật chất dùng phương pháp khoa học hơn là dùng cách thức thần thánh. Nhiều khi, thuật ngữ khoa học tự nhiên cũng có nghĩa là "khoa học" như môn học theo phương pháp khoa học, khi so sánh với những môn khoa học xã hội.

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.

Đ

H

S

Trang trong thể loại “Khoa học tự nhiên”

Thể loại này chứa 6 trang sau, trên tổng số 6 trang.