Thể loại:Khoa học Trái Đất

Khoa học Trái Đất là thuật ngữ khái quát cho những khoa học về Trái Đất. Có thể nó là trường hợp đặc biệt về khoa học hành tinh, vì chỉ có Trái Đất là một hành tinh đã biết có sự sống. Môn học này dùng vật lý học, toán học, hóa học, và sinh vật học để hiểu những chủ đề quan trọng của hệ thống Quả Đất.

Trang trong thể loại “Khoa học Trái Đất”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.