Tin tức và thông báo về dự án Wikibooks tiếng Việt.

Tháng 6

sửa
 • 20 tháng 6: Trang Chính của Wikibooks có một giao diện mới.

Tháng 1

sửa
 • 2 tháng 1: Chiến dịch sắp xếp sách quy mô lớn nhất trong lịch sử Wikibooks bắt đầu được tiến hành. Kết thúc chiến dịch, ngày 9 tháng 1, Wikibooks đã có tổng số 78 đầu sách, tăng gấp đôi so với đầu tháng 12 năm 2020.

Tháng 12

sửa
 • 9 tháng 12 Tìm hiểu về mười hai con giáp trở thành sách chọn lọc đầu tiên sau 8 năm không có nội dung nào được đề cử.
 • 7 tháng 12 Trang Chính của Wikibooks chính thức có giao diện mới.

Tháng 11

sửa
 • 29 tháng 11: Đức Anh trở thành bảo quản viên của Wikibooks trong thời hạn 6 tháng.
 • 26 tháng 11: Thienhau2003 hết thời hạn 6 tháng làm bảo quản viên của Wikibooks.

Tháng 12 năm 2011

sửa

Tháng 11 năm 2008

sửa
 • 17 tháng 11: Hãy tham gia cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới của Wikibooks.
 • 8 tháng 11: Các dự án wiki tiếng Việt họp mặt ở Hà Nội tại “wiki day” lần đầu tiên.

Tháng 3 năm 2008

sửa

Tháng 1 năm 2008

sửa
 • 29 tháng 1: Hiện có Trang Chính mới! Mong là mọi người dễ sử dụng thiết kế này hơn. Một số hộp thông tin đã được chuyển qua trang cộng đồng. Xin bạn đưa ra ý kiến tại trang thảo luận.
 • 19 tháng 1: Vì biểu trưng được chọn năm ngoái không được chấp nhận bởi cộng đồng Wikibooks nói chung, đang nhận đề nghị về biểu trưng mới.

Tháng 5 năm 2007

sửa

Tháng 11 năm 2006

sửa

Tháng 10 năm 2006

sửa
 • 16 tháng 10: Vòng cuối cùng trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung bắt đầu và sẽ kết thúc ngày 31 tháng 10.

Tháng 9 năm 2006

sửa
 • 30 tháng 9: Vòng ba trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung bắt đầu.
 • 21 tháng 9: Vòng một trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung đã kết thúc. Vòng hai là để người ta cải tiến hai biểu trưng thắng, sẽ tổ chức đến ngày 30 tháng 9.
 • 7 tháng 9: Cộng đồng Wikibooks nói chung bắt đầu biểu quyết chọn biểu trưng mới cho dự án. Xin bạn tham gia.

Tháng 11 năm 2005

sửa

Tháng 8 năm 2004

sửa

Tháng 7 năm 2004

sửa
 • 21 tháng 7: Dự án Wikibooks được bắt đầu. Nó đầu tiên chỉ có Trang Chính.