Tôi đang muốn tìm cách làm bánh xe nước để đưa nước từ kênh lên mặt ruộng ở trên cao, có ai biết cách xin chỉ giúp với. Muôn vàn cám ơn

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.