Wikibooks:Sách giáo khoa là gì?

Sách giáo khoa Wikibooks là một loạt trang mà có các loại thông tin giáo dục trong đó. Các sách giáo khoa Wikibooks không nhất thiết chỉ cung cấp kiến thức cho sinh viên và học sinh, mà cũng có thể hữu ích đối với trẻ em, người lớn tuổi .v.v... Các sách này có một trang đầu dưới tên của sách; được chia thành từng chương một; các chương này dưới tên "Tên sách/Tên chương". Ngoài ra, một số sách có chương được chia thành bài dưới tên "Tên sách/Tên chương/Tên bài".

Wikibooks bao gồm những gì

sửa

Tủ sách mở Wikibooks chứa đựng các sách giáo khoa (phổ biến kiến thức phổ thông), giáo trình đại học, các tài liệu hướng nghiệp (dạy nghề), cẩm nang thực hành, các hướng dẫn sử dụng (dạng cầm tay chỉ việc,...).

Từ giáo khoa được đề cập đến ở đây để giải thích cho rõ: những loại nội dung nào có thể chấp nhận được trong Wikibooks. Ví dụ, các tác phẩm bất hủ của W. Shakespeare có thể được coi là những cuốn sách giáo khoa trong một khóa học Văn học Anh, nhưng nội dung toàn văn của chúng sẽ không phù hợp trong tủ sách Wikibooks này. Hầu hết các loại sách truyện, cả hư cấu và phi hư cấu, đều không được phép đưa vào Wikibooks, trừ trường hợp là sách giáo khoa phục vụ cho hướng nghiệp và giảng dạy.

Các trang đặc biệt không phải là sách giáo khoa trên Wikibooks

sửa

Các không gian tên sau trên Wikibooks không chứa các sách giáo khoa:

Một vài trang thuộc không gian tên chính cũng không phải là sách giáo khoa, mà có tính chất hỗ trợ định hướng cho người đọc:

Xem thêm

sửa