Khiêu vũ là một loại hình nghệ thuật xuất phát từ Châu Mỹ. Bắt nguồn từ những người thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ. Sau những giờ lao động, những người chăn nuôi và nông dân thường tụ tập nhau reo hò, nhảy múa để tạo không khí vui vẻ.

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.