Xem thêm

sửa

Biên soạn

sửa
Quách trung thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada