Hay Day/Bàn làm mồi câu

Hình dáng

sửa

Xây dựng

sửa

Sản phẩm

sửa

Mở rộng ô sản xuất

sửa

Mức độ thành thạo

sửa

Mẹo chiến thuật

sửa

Xem thêm

sửa
Các công trình sản xuất