Hay Day/Máy chế biến sữa

Hình dáng

sửa

Xây dựng

sửa

Sản phẩm

sửa

Bảng này được đặt tại trang: Hay Day/Máy chế biến sữa/Bảng

Mở rộng ô sản xuất

sửa

Mức độ thành thạo

sửa

Mẹo chiến thuật

sửa