Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ

Bosscha 002.JPG

Tổng quanSửa đổi

Chi tiếtSửa đổi

Tính toán kínhSửa đổi

Chuẩn bị dụng cụSửa đổi

Bột màiSửa đổi
Dụng cụ đoSửa đổi

MàiSửa đổi

Tráng gươngSửa đổi

Các tác giảSửa đổi

.