Trẻ em:Muôn loài động vật bằng tiếng Anh/O

O, bé nói OstrichOstrich là con Đà điểu


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --