C, bé nói CamelCamel là con Lạc đà


-- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --