Một vài ví dụ cho số 3
Cái giá giữ máy quay có ba chân.
Các cuộc thi thể thao chọn ra ba người giỏi nhất.
ba màu cơ bản.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...