Một vài ví dụ cho số 4
Hươu cao cổ có bốn chân.
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông là mùa lạnh nhất.
bốn hướng trên bản đồ: Đông, Tây, Nam, Bắc.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...