Một vài ví dụ cho số 2
Con thỏ có hai tai.
Lá bài có hai màu: đỏ và đen.
Xe đạp có hai bánh.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...