Một vài ví dụ cho số 1
Con người có một cái lưỡi và một cái miệng.
Trái Đất có một vệ tinh tự nhiên: Mặt Trăng.
Nhiều vua cai trị một đất nước với một vương miện.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...