s:Thảo luận Thành viên:Tranminh360

cảm ơn!Sửa đổi

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm tôi--Doãn Hiệu (thảo luận) 03:49, ngày 27 tháng 12 năm 2011 (UTC)

Cảm ơn vì lời chỉ dẫn của bạn!--Doãn Hiệu (thảo luận) 06:27, ngày 21 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Nếu dịch giả chưa chết quá 50 năm vậy thì tác phẩm đang được đưa vào wikiboos này đang ở dạng vi phạm bản quyền chăng? Cái này tôi cũng chưa thạo lắm, nhờ bạn giúp, xin cảm ơn.--Doãn Hiệu (thảo luận) 11:06, ngày 11 tháng 1 năm 2012 (UTC)

Tôi đã mở Lỗi 35.624 và xin họ cũng đặt "Subject" thành alias của "Chủ đề" (nếu có thể). – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:18, ngày 31 tháng 3 năm 2012 (UTC)

Trang sách do IP tự xưng là Quách Trung ThànhSửa đổi

Không chỉ viết hoa lung tung, đánh dấu thanh lẫn lộn giữa hỏi và ngã. Người này còn tạo nhiều trang, có cùng một nội dung sơ sài và sai kiến thức cơ bản (ví dụ gọi phương trình đường tròn là hàm số đường tròn), sao ra thành nhiều trang sách khác nhau dưới nhiều tên gọi. Ví dụ cùng là trang về điện trở (nội dung y trang nhau) người này đã từng tạo ra một loạt rất nhiều tên gọi: Sổ Tay Vật Lý/Điện Trở, Sổ Tay Điện Tử/Linh Kiện Điện Tử/Điện Trở, Sổ Tay Điện Tử/Điện Trở, Luận Án Điện Tử/Điện Trở, Điện Trở, ...--Doãn Hiệu (thảo luận) 14:33, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC)

  Ý kiến: Nếu đây mà là phá hoại thì quả thực bạn Quách Trung Thành rảnh thiệt. Có biết bao cách phá hoại khác không làm mà lại đi tạo những trang giống hệt nhau. Thú vị thật :)

Tôi nghĩ, ngoài lý do phá hoại (nếu có), còn có thể có lý do khác, như tác giả không rành tiếng Việt (do đó không rõ các thuật ngữ khoa học bằng tiếng Việt), hoặc có kế hoạch gi đó khác.   thảo luận blog 15:19, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Vấn đề ở chỗ là nhiều trang thành trang rác. Hiện tôi đang phải hợp nhất về mặt tên gọi của chúng, còn về nội dung, cần phải nhiều người giúp sức để trộn chúng lại, tạo thành những trang sách có nội dung tàm tạm. Những trang như vậy, nội dung cần trộn, tôi để lại ở phần trang thảo luận của trang sách chính đó, để đỡ mất lịch sử đóng góp của nhưng người dùng.--Doãn Hiệu (thảo luận) 15:32, ngày 7 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Bầu BQV cho AmieKimSửa đổi

Bạn hãy vào đây để bầu chọn cho AmieKim.--Doãn Hiệu (thảo luận) 05:30, ngày 14 tháng 5 năm 2012 (UTC)

Cảm ơn bạn đã tín nhiệm :)

Hiện mình đang đề cử 2 sách nổi bật và dự tính chuyển các thảo luận sang Wikibooks:Bàn thảo luận. Mời bạn cho biết ý kiến. :)   thảo luận blog 03:20, ngày 29 tháng 5 năm 2012 (UTC)

Đã xong :)   thảo luận blog 15:12, ngày 30 tháng 5 năm 2012 (UTC)

Quy địnhSửa đổi

Ừ. Tôi sẽ đổi chính sách thành quy định. Cảm on bạn đã cho biết.   thảo luận blog 01:21, ngày 7 tháng 6 năm 2012 (UTC)