Giới Thiệu

Tôi Tên  : Quách Trung Thành . Đến Canada năm 1980. Tốt nghiệp Đại Học Manitoba (University of Manitoba) 1984-1988. Với Bằng Cử Nhân Kỷ Sư Điện (Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering B.Sc.E.E). Hiện đang sinh sống và làm việc tại Toronto

Sở Thích

Sách Truyện,Phim,Âm Nhac,Trò Choi

Dịch Vụ

  1. Thiết kế Trang Mạng HTML, Javascript, CSS,
  2. Thông Dịch Việt Anh, anh Việt
  3. Thâu Băng Đỉa Nhạc tiếng Hình, Phim Hồng Kông