Xin chào, cả những người mới đến lẫn các thành viên kỳ cựu! Đây là Bàn thảo luận nơi các thành viên Wikibooks hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan đến dự án, cách viết sách, các vấn đề kỹ thuật, chính sách .v.v... Để mở một thảo luận mới, hãy vào một trong các phòng liệt kê bên dưới. Để tìm một thảo luận 'xa xưa' từ thưở nảo thưở nao, hãy vào Phòng lưu trữ. Các thảo luận cũ, đã đóng được lưu tại đó một cách đều đặn.

Xin hãy chọn một trong các phòng dưới đây để tham gia thảo luận, thay vì thảo luận tại trang này.

Polarstern library hg.jpg
Trợ giúp Bạn không biết Wikibooks là gì, bạn cần hỗ trợ trong việc viết sách? Hãy vào phòng này!
Sách Thỉnh cầu ai đấy viết một quyển sách nào đó, cho ý kiến về các sách trên Wikibooks (khen, chê...).
Đề xuất Đề xuất một điều gì đấy nhằm cải thiện Wikibooks.
Nội dung chọn lọc Đề cử một quyển sách hoặc món ăn vào danh sách nội dung chọn lọc hoặc biểu quyết loại một quyển sách/món ăn khỏi danh sách ấy.
Đề nghị xóa Đề nghị xóa một nội dung nào đó khỏi Wikibooks
Đề nghị khôi phục Đề nghị khôi phục một nội dung đã xóa trên Wikibooks.
Đề nghị nhập Đề nghị nhập một nội dung nào đó từ các dự án Wikimedia khác.
Đề nghị quyền hạn Một vài hành động chỉ được thực hiện bởi các thành viên đã có được sự tin tưởng của cộng đồng. Hãy vào phòng này để yêu cầu quyền thực hiện các hành động đó.
Hỗ trợ từ quản lý viên Yêu cầu hỗ trợ đối phó với các phá hoại, khóa/mở khóa các trang hoặc với những những công việc quản lý khác.
Bảng thông tin Chia sẻ những tin tức và thông báo quan trọng với cộng đồng Wikibooks.

Tech News: 2020-02Sửa đổi

21:18, ngày 6 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-03Sửa đổi

MediaWiki message delivery (thảo luận) 18:39, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-04Sửa đổi

19:41, ngày 20 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-05Sửa đổi

18:52, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-06Sửa đổi

20:04, ngày 3 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-07Sửa đổi

19:09, ngày 10 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-08Sửa đổi

16:16, ngày 17 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-09Sửa đổi

20:59, ngày 24 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-10Sửa đổi

00:35, ngày 3 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-11Sửa đổi

17:14, ngày 9 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-12Sửa đổi

21:18, ngày 16 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-13Sửa đổi

17:05, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-14Sửa đổi

17:24, ngày 30 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-15Sửa đổi

19:01, ngày 6 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-16Sửa đổi

15:30, ngày 13 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-17Sửa đổi

18:44, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Technical maintenance plannedSửa đổi

Trizek (WMF), 18:01, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Reminder: Technical maintenance planedSửa đổi

Trizek (WMF) 15:13, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-19Sửa đổi

16:59, ngày 4 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-20Sửa đổi

20:40, ngày 11 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-21Sửa đổi

17:18, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-22Sửa đổi

14:17, ngày 25 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-23Sửa đổi

22:30, ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-24Sửa đổi

21:11, ngày 8 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-25Sửa đổi

21:37, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-26Sửa đổi

18:48, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-27Sửa đổi

16:30, ngày 29 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-28Sửa đổi

20:18, ngày 6 tháng 7 năm 2020 (UTC)