Đây là một hướng dẫn về hệ thống sắp chữ LaTeX, một tài nguyên hữu ích cho tất cả mọi người, từ những người dùng mới muốn tìm hiểu, đến những người cũ cần tham khảo nhanh.

TeX và LaTeX

TeX là một chương trình máy tính do Donald Knuth tạo ra, có nguồn gốc từ magnum opus (kiệt tác) của ông, The Art of Computer Programming. Chương trình này lấy văn bản "thô" chuyển thành một tài liệu chất lượng cao dùng để in ấn hoặc xem trên màn hình. LaTeX là một hệ thống macro được xây dựng trên TeX nhằm mục đích đơn giản hóa việc sử dụng và tự động hóa nhiều tác vụ định dạng phổ biến. LaTeX là tiêu chuẩn "de-facto" đối với các sách và tạp chí học thuật trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như toán học và vật lý, đồng thời cung cấp một số phần mềm miễn phí tạo kiểu chữ tốt nhất.

Cuốn sách này bao gồm các phần nội dung như sau:

 • Bắt đầu cung cấp cho bạn các bước đầu tiên để in tài liệu đầu tiên, từ việc cài đặt phần mềm cần thiết đến các khái niệm và cú pháp cơ bản.
 • Các yếu tố chung thảo luận về các tính năng phổ biến của bộ xử lý tài liệu, bao gồm phông chữ, bố cục, màu sắc, danh sách và số liệu.
 • Cơ học là một số chủ đề không thực sự cần thiết để viết một tài liệu cơ bản, nhưng có thể giúp bạn hiểu cách một số phần của hệ thống làm việc. Các chủ đề này là bắt buộc đối với các tài liệu tinh chỉnh. Hãy dùng chúng làm hỗ trợ cho các chương khác nhau, vì chúng thường xuyên được nhắc đến.
 • Văn bản Kỹ thuật tập trung vào các vấn đề chuyên ngành khác nhau, chủ yếu là cho công việc khoa học.
 • Trang Đặc biệt dành cho các trang có cấu trúc thường được đặt trong các phụ lục.
 • Tài liệu Đặc biệt: phần này giải quyết các loại tài liệu khác nhau với phong cách bài viết cổ điển.
 • Tạo đồ họa dành cho quá trình viết đồ họa từ một tài liệu LaTeX.
 • Lập trình hoặc cách tạo macro và gói của riêng bạn.
 • Linh tinh chứa mọi thứ không phù hợp với các phần trước, như quản lý dự án và các chủ đề khác liên quan đến LaTeX nhưng không phải là vốn có của chính LaTeX.
 • Trợ giúp và Đề xuất: Câu hỏi thường gặp bao gồm các cạm bẫy rất phổ biến và các khuyến cáo quan trọng cho mọi người, chúng tôi mong bạn đọc nó; Mẹo và Thủ thuật là những vấn đề cụ thể hơn nhiều.
 • Phụ lục.

Nội dung sửa

 
If you have questions related to LaTeX, ask at the Q&A.

Edit the TOC or the stages


 1. Bắt đầu
  1. Giới thiệu  
  2. Cài đặt  
  3. Cài đặt các gói mở rộng  
  4. Cơ bản  
  5. Cách nhận sự trợ giúp  
 2. Các yếu tố chung
  1. Cấu trúc Tài liệu  
  2. Định dạng Văn bản  
  3. Định dạng Đoạn văn  
  4. Màu sắc  
  5. Phông chữ  
  6. Cấu trúc Danh sách  
  7. Ký tự Đặc biệt  
  8. Quốc tế hóa  
  9. Rotations  
  10. Tables  
  11. Title creation  
  12. Page Layout  
  13. Customizing Page Headers and Footers‎  
  14. Importing Graphics  
  15. Floats, Figures and Captions  
  16. Footnotes and Margin Notes  
  17. Hyperlinks  
  18. Labels and Cross-referencing  
  19. Initials  
 3. Cơ chế
  1. Errors and Warnings  
  2. Lengths  
  3. Counters  
  4. Boxes  
  5. Rules and Struts  
 4. Văn bản Kỹ thuật
  1. Mathematics  
  2. Advanced Mathematics  
  3. Theorems  
  4. Chemical Graphics  
  5. Algorithms  
  6. Source Code Listings  
  7. Linguistics  
 5. Trang Đặc biệt
  1. Indexing  
  2. Glossary  
  3. Bibliography Management  
  4. More Bibliographies  
 6. Tài liệu Đặc biệt
  1. Scientific Reports (Bachelor Report, Master Thesis, Dissertation)  
  2. Letters  
  3. Presentations  
  4. Teacher's Corner  
  5. Curriculum Vitae  
  6. Academic Journals (MLA, APA, etc.)  
 7. Tạo Đồ họa
  1. Introducing Procedural Graphics  
  2. MetaPost  
  3. Picture  
  4. PGF/TikZ  
  5. PSTricks  
  6. Xy-pic  
  7. Creating 3D graphics  
 8. Lập trình
  1. Macros  
  2. Plain TeX  
  3. Creating Packages  
  4. Creating Package Documentation  
  5. Themes  
 9. Linh tinh
  1. Modular Documents  
  2. Collaborative Writing of LaTeX Documents  
  3. Export To Other Formats  
 10. Trợ giúp và Đề xuất
  1. FAQ  
  2. Tips and Tricks  
 11. Phụ lục
  1. Tác giả  
  2. Liên kết  
  3. Tham khảo Gói  
  4. Tài liệu mẫu LaTeX  
  5. Chỉ mục  
  6. Bảng thuật ngữ lệnh  

Cách sách khác sửa