Trợ giúp:Các giai đoạn phát triển

(Đổi hướng từ Trợ giúp:Development stages)

Các giai đoạn phát triển là các chỉ báo (indicator) nhỏ được đặt bên cạnh liên kết tới một cuốn sách hoặc một trang để cho biết tiến trình phát triển nội dung, như được xem xét vào một ngày nhất định. Chúng cũng được sử dụng trên trang chính của cuốn sách để biểu thị toàn bộ tiến trình của cuốn sách. Chúng giúp người đọc xác định nội dung toàn diện, đồng thời thu hút sự chú ý của người biên tập vào các trang cần chỉnh sửa.

Các giai đoạn phát triển của Wikibooks
Văn bản sơ khai 0% Văn bản đang phát triển 25% Văn bản đang gần hoàn thành 50% Văn bản đã phát triển 75% Văn bản toàn diện 100%


Các giai đoạn một phần tư (1/4)

Có hai bản mẫu để tạo các giai đoạn này gồm: {{stage}}{{stage short}}. Cả hai bản mẫu đều chứa giai đoạn phát triển là tham số đầu tiên và ngày là tham số thứ hai có tính tùy chọn:

Hiển thị
[[Trang Chính]] {{stage|100%|Jan 11, 2005}}
Trang Chính 100% hoàn tất bởi Jan 11, 2005 (Jan 11, 2005)
[[Trang Chính]] {{stage short|100%|Jan 11, 2005}}
Trang Chính 100% developed  as of Jan 11, 2005

Nếu tham số thứ hai không nằm trong bản mẫu {{stage}} thì ngày sẽ không được hiển thị.

Giai đoạn một phần mười (1/10)

Bản mẫu {{decistage}} sẽ tạo một chỉ báo với mười giai đoạn:

Hiển thị
[[Trang Chính]] {{decistage|10|Jan 11, 2005}}
Trang Chính Development stage: 100% (as of Jan 11, 2005)

Trạng thái hoàn thành sách

Độc giả duyệt qua một lĩnh vực hoặc phân loại chủ đề nhất định thường muốn xem những cuốn sách đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành. Để cho biết mức độ hoàn thành của một cuốn sách, hãy thêm {{status|<PROGRESS>}} vào trang chính của cuốn sách, trong đó <PROGRESS> là một trong những phần sau: 0%, 25%, 50%, 75% hoặc 100%. Đừng lạm dụng điều này để cố làm cho cuốn sách của bạn được nhiều người biết đến hơn; gây hiểu lầm cho độc giả sẽ khiến họ thất vọng rời đi.

Use To put a book in
{{status|100%}} Sách đã hoàn thành
{{status|75%}} Sách gần hoàn thành
{{status|50%}} Sách nửa hoàn thành
{{status|25%}} Sách đã hoàn thành một phần
{{status|0%}} Sách mới bắt đầu

Danh sách TODO (cần làm)

Đôi khi rất khó để biết nên thêm gì vào trang này thay vì trang khác. Nếu bạn đánh giá một trang ở giai đoạn chưa hoàn thiện, bạn sẽ biết điều gì còn thiếu. Vì vậy, đừng quên điền vào danh sách TODO. Thêm {{Todo|<MISSING>}} vào trang, trong đó <MISSING> là văn bản mô tả những gì cần được thêm vào để trang hoàn chỉnh.