Wikibooks:Phòng thảo luận

Antu org.kde.ktpcontactlist.svg Phòng thảo luận
Chào mừng bạn đến phòng thảo luận về các vấn đề chung của dự án Wikibooks, xin hãy đặt câu hỏi.

Các phòng chức năng khác: Điều hướng  • Bảo quản viên  • Đề xuất  • Trợ giúp  • Hỏi đáp  • Lưu trữ

Các thảo luận cũ được lưu trữ tại phòng lưu trữ gồm: Lưu 1  • Lưu 2  • Lưu 3

Xin chào, cả những người mới đến lẫn các thành viên kỳ cựu! Đây là Phòng thảo luận nơi các thành viên Wikibooks thảo luận về những vấn đề liên quan chung tới dự án. Để mở một thảo luận mới, hãy vào một trong các phòng liệt kê bên dưới. Để tìm một thảo luận 'xa xưa' từ thưở nảo thưở nao, hãy vào Phòng lưu trữ. Các thảo luận cũ, đã đóng được lưu tại đó một cách đều đặn.

Tech News: 2021-41Sửa đổi

15:30, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-42Sửa đổi

20:53, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-43Sửa đổi

20:08, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-44Sửa đổi

20:28, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-45Sửa đổi

20:36, ngày 8 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-46Sửa đổi

22:06, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-47Sửa đổi

20:02, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-48Sửa đổi

21:15, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Tech News: 2021-49Sửa đổi

21:59, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)