Tôi đang wikibreak. Sau đây là những ghi chú dành cho tôi lúc quay trở lại hoạt động.

Những ý tưởng còn dở

  • Tổ chức một cuộc thi về ảnh minh họa: hình minh họa là một trong những yếu tố quan trọng giúp làm tăng sự trực quan và thẩm mĩ của sách. Với sự phát triển của các công cụ AI, chúng ta đã giảm phụ thuộc vào sức người trong các yếu tố sáng tạo.
  • Xây dựng một hệ thống quy định hoàn chỉnh (và cả các chỉ dẫn, quy ước,...) tạo cơ chế ổn định cho sự hoạt động của Wikibooks.
  • Sắp xếp lại hệ thống các trang tại không gian Wikibooks.
  • Tạo ra tên miền mới là khu vực chứa những bản thảo (tên gọi có thể là Nháp, Đề xuất, Ý tưởng, Ươm mầm, Bản thảo,...)
  • Xây dựng một bộ bách khoa toàn thư (chủ yếu mang tính chất học tập, học sâu hơn là tìm hiểu, đại khái)
  • Xây dựng hệ thống các sách giáo khoa, sách bài tập và bộ đề kiểm tra của chương trình mới.
  • Truyện chêm