Liên hệ với tôi qua email: alphamawikipedia@gmail.com

Lĩnh vực quan tâm: Wikibooks:Các sách trẻ em chọn lọc.

Nhóm tôi tham gia: Vietnam Wikimedians UserGroup. Nếu bạn thích thì hoan nghênh bạn tham gia nhóm này.