Một vài ví dụ cho số 7
Đô, rê, mi, fa, sol, la, si là bảy nốt nhạc.
Cầu vồng có bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Mỗi số trong màn hình điện tử được hiển thị bởi nhiều nhất bảy cạnh.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...