Một vài ví dụ cho số 6
Đàn guitar cổ điển có sáu dây.
Ở giữa cờ Israel là ngôi sao sáu cánh.
Kiến, ong và ruồi có sáu chân. Những con vật như thế được gọi là 'côn trùng'.
Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...