Wikibook-as-puzzle-piece-laying-open.svg
Xin chào TARGET6tidiem! Chào mừng bạn đến với Wikibooks tiếng Việt!

Hãy luôn nhớ rằng, sau khi viết thảo luận xong thì đừng quên bước quan trọng đó là ký tên ở phía sau thảo luận. Phương thức ký tên được sử dụng trong Wikibooks không phải là viết tên trực tiếp, nhưng xin hãy ký tên bằng cách sử dụng 4 dấu ngã (~~~~).

Nguyenhai314 (thảo luận) 10:15, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)