Chào bạn, PlyrStar93!

Bắt đầu làm quen với Wikibooks
  • Wikibooks tiếng Việt là “tủ sách” chuyên môn về sách giáo khoanội dung mở. Để hiểu về những quy định và hướng dẫn viết sách trong Wikibooks tiếng Việt mời bạn đọc xem Wikibooks là như thế nào trước khi tiến hành viết một trang sách mới.
  • Bạn hãy ký tên của mình (trong mọi trang thảo luận), bằng cách sử dụng 4 dấu ngã, như thế này: ~~~~, hoặc bằng biểu tượng chữ ký có ngày trên thanh công cụ soạn thảo, (nhưng đừng nên ký tên vào bất kỳ nội dung một trang sách nào vì các trang sách thuộc sở hữu cộng đồng và mọi thành viên đều có quyền sửa đổi các trang sách wikibooks).
  • Học cách sử dụng tại Dùng Wikibooks và tìm hiểu thêm về cộng đồng.
  • Explore, be bold, and have fun!

Come introduce yourself in the general reading room or your project in the project reading room. If you have any questions, you can ask in the assistance reading room or contact me personally.

Chào mừng bạn PlyrStar93, đã đến với Wikibooks tiếng Việt!
Hướng dẫn bước đầu làm quen với Wikibooks tiếng Việt

Wikibooks is for collaborative development of free textbooks.

You do not need technical skills to contribute. You can easily change most books. Please introduce yourself, and let us know what interests you.

If you already contribute at other Wikimedia projects, our Wikimedia Orientation should quickly get you started.

(Would you like to provide feedback on this message?)
Getting help
Made a mistake?
Goodies, tips and tricks

Thánh Thiện TALK_MT 00:44, ngày 29 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời