Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản

Lập trình cơ bản

sửa

Lập trình cơ bản để làm trang mạng HTML thêm linh động thí dụ như thay đổi màu nền của trang mạng, tạo công cụ như đồng hồ, lịch để trong trang mạng mà ngôn ngử HTML không thể làm được

Quay lại trang “Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản”.