Thành viên:Đức Anh/Giờ giải đố/Bài toán

1 Điền tiếp số vào dãy sau: 1; 1; 2; 6; 24; 120; 720; ...

1.320
4.032
5.040
10.800
12.330
18.642

2 Bé năm nay 5 tuổi. Tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Vậy 5 năm sau con 10 tuổi, bố ... tuổi.

15
25
30
35
50
60

3 Có 12 vị nguyên thủ trong một phòng họp. Tất cả lãnh đạo đều bắt tay với lãnh đạo khác, mỗi người 1 lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

45
12
132
144
90
66

4 Có sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5, bốn quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 4. Có bao nhiều cách lấy ra ba quả cầu vừa khác màu vừa khác số?

120
78
64
60
15
45

5 Có ba hộp kho báu và chỉ một trong số chúng nói sự thật. Hộp 1 và 2 đều có ghi "RƯƠNG NÀY KHÔNG CÓ VÀNG". Hộp 3 ghi "VÀNG NẰM TRONG RƯƠNG 2". Hộp nào là hộp nói thật?

Hộp 1
Hộp 2
Hộp 3
Không hộp nào nói thật.
Không hộp nào nói dối