Thành viên:Đức Anh/Giờ giải đố


Lời giới thiệu sửa

 

Lịch sử sửa

  1. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc vào năm bao nhiêu? 1945

Tác giả cuốn sách sửa

Đội ngũ biên tập: