Thành viên:Đức Anh/Chương trình cải tổ Wikibooks/Lĩnh vực

 • Toán học
 • Khoa học tự nhiên
 • Khoa học xã hội
 • Văn hóa xã hội
 • Tin học
 • Đời sống
 • Kỹ thuật
 • Hướng dẫn trò chơi điện tử
 • Chương trình học
 • Khác

Bình luận sửa

 1. Ba lĩnh vực Toán học, Tin họcKhác là những lĩnh vực độc lập không bàn cãi.
 2. Khoa học có những đặc điểm: có sự nghiên cứu, có hệ thống, có cấu trúc vận hành, được áp dụng trong đời sống thực tiễn.
  Ta có thể thấy, thế giới khoa học gồm 4 góc: Toán học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Khoa học ứng dụng.
 • Toán học là khoa học của mọi khoa học, như ở phần 1, tách ra trở thành lĩnh vực Toán học.
 • Khoa học tự nhiên, được xây dựng từ các hiện tượng tự nhiên, như Lý, Hóa, Sinh, tách ra làm Khoa học tự nhiên.
 • Khoa học xã hội, được xây dựng từ hoạt động của con người, như Triết, Lịch sử, tách ra làm Khoa học xã hội.
 • Khoa học ứng dụng, được xây dựng từ 3 nền khoa học trên, tạo ra các bộ môn khoa học ứng dụng vào thực tiễn.
 1. Khoa học ứng dụng, tách ra làm 2 mảng, là Kỹ thuậtTin học.
 2. Một kệ sách bao gồm những sách dành cho đời sống văn hóa của mọi người như Văn học, Tôn giáo, Âm nhạc,... gọi là Văn hóa xã hội. Văn hóa xã hội khác khoa học xã hội ở một chỗ, nó thuộc phạm trù "Văn hóa" thay vì quá nặng nề vào tính "Khoa học". Một số chủ đề như Lịch sử, thuộc cả hai kệ sách Văn hóa xã hội và Khoa học xã hội.
 3. Trong quá trình viết sách, nhận thấy các cuốn sách về Y tế, Thú cưng là những lĩnh vực thuộc về Xã hội, nhưng chúng không phải "Khoa học" nên không xếp vào Khoa học xã hội, cũng không thuộc phạm trù "Văn hóa", vậy nên quyết định mở một kệ sách mới, gọi là Đời sống.
 4. Chương trình học bao gồm các sách có thể dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập.