Thành viên:Đức Anh/Chương trình cải tổ Wikibooks

CHƯƠNG TRÌNH CẢI TỔ

Chương trình 1: Cải tổ Tủ sách Wikibooks sửa

 • Thiết kế lại giao diện Chủ đề:Tủ sách
 • Tái cấu trúc lại Tủ sách Wikibooks (Lĩnh vực)
 • Thiết kế lại giao diện các Root Subject và Subject Page.
 • Không chỉ có sách theo lĩnh vực, mà còn có sách theo địa lý, sách theo trình độ chuyên môn,...

Chương trình 2: Cải tổ Tủ sách Trẻ em sửa

 • Thiết kế lại giao diện Chủ đề:Trẻ em
 • Tái cấu trúc lại Tủ sách Trẻ em (Lĩnh vực Trẻ em)
 • Thiết kế lại giao diện các trang con
 • Ngoài sắp xếp theo chủ đề, còn có sách theo nhu cầu, sách theo độ tuổi, sách theo trình độ,...

Chương trình 3: Cải tổ về Cộng đồng Wikibooks sửa

 • Cộng đồng Wikibooks bao gồm những thành viên tham gia đóng góp Wikibooks
 • Cần thiết phải xây dựng các trang Cộng đồng
 • Xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, một Cộng đồng vui vẻ tham gia đóng góp

Chương trình 4: Thúc đẩy viết sách hướng dẫn trò chơi điện tử sửa

Chương trình 5: Cải tổ về khu vực Ẩm thực sửa

 • Tiến hành cải tổ lại khu vực nấu ăn: phân chia thành Công thức, Nguyên liệu, Vật liệu
 • Tiến hành mở rộng khu vực khám phá các món ăn, không chỉ ở không gian Nấu ăn, mà còn có thể lấn sang không gian khác

Chương trình 6: Thang giám định sửa