Hình đa giác sửa

Hình đa giác là hình có nhiều cạnh

Hình tam giác . Hình có 3 cạnh  
Hình tứ giác . Hình có 4 cạnh .  

Hình cong sửa

Hình tròn  
Hình bầu dục