Sách toán/Hình/Hình tứ giác

:

Hình tứ giác là hình có 4 điểm , 4 cạnh, 4 góc với tổng số góc bằng 360o

4 điểm A,B,C,D
4 cạnh AB,BC,CD,DA
4 góc
Tổng số góc bằng 360o

Các dạng hình tứ giác đặc biệt

sửa

Hình vuông

sửa

Hình chữ nhật

sửa

Hình thoi

sửa

Hình bình hành

sửa

Hình thang

sửa