Sách Vật lý/Điện từ/Từ trường/Định luật Faraday

Định luật Faraday

sửa

Định luật Faraday nói rằng:

Suất điện động cảm ứng trong bất kỳ một mạch kín bằng âm biến thiên thời gian của từ thông bao quanh nó.

 

Với

E là điện trường cảm ứng, ds là một phần tử vô cùng bé của vòng kín và dΦB/dt là biến thiên từ thông.


Định luật cảm ứng Faraday cho biết mối liên hệ giữa biến thiên từ thông   trong diện tích mặt cắt của một vòng kín và điện trường cảm ứng dọc theo vòng đó. được tính bởi công thức:

 

Với

A là một phần của diện tích bề mặt di chuyển của cuộn dây  , Btừ trường (còn gọi là"mật độ từ thông"), và B·dATích vô hướng. Trong các thuật ngữ trực quan hơn, lượng từ thông qua đi vòng dây tỷ lệ thuận với số lượng đường sức từ đi qua nó.