Sách Vật lý/Điện từ/Từ trường

Từ trường là một trường từ tạo ra từ các đường lực từ bao quanh lấy vật dẩn điện

Từ trường điện tích

sửa

Từ trường cho biết trường từ của các đường lực từ bao quanh lấy điện tích

Ký hiệu

sửa

Từ trường có ký hiệu B

  • Điện tích âm có các vòng tròn lực từ đi thuận chiều kim đồng hồ ,
  • Điện tích dương có các vòng tròn lực từ đi nghịch chiều kim đồng hồ.

Đơn vị

sửa

Từ trường đo bằng đơn vị Coulomb (C)

Từ trường dẩn điện

sửa
    

Định luật từ trường

sửa

Tính toán từ trường

sửa