Thống kê phương tiện

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 16:52, ngày 7 tháng 12 năm 2023. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,0991%)4.931 byte (5 kB; 0,00255%)
image/gif.gif25 (2,48%)1.986.312 byte (1,89 MB; 1,03%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps359 (35,6%)65.810.377 byte (62,76 MB; 34,1%)
image/png.png, .apng601 (59,6%)107.499.282 byte (102,52 MB; 55,6%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 986 tập tin (97,7%): 175.300.902 byte (167,18 MB; 90,7%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg11 (1,09%)290.861 byte (284 kB; 0,151%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 11 tập tin (1,09%): 290.861 byte (284 kB; 0,151%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus1 (0,0991%)487.008 byte (476 kB; 0,252%)
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp34 (0,396%)4.038.318 byte (3,85 MB; 2,09%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 5 tập tin (0,496%): 4.525.326 byte (4,32 MB; 2,34%).

Phương tiện phong phú

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,0991%)4.931 byte (5 kB; 0,00255%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 1 tập tin (0,0991%): 4.931 byte (5 kB; 0,00255%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf6 (0,595%)13.056.022 byte (12,45 MB; 6,76%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 6 tập tin (0,595%): 13.056.022 byte (12,45 MB; 6,76%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước tập tin cho tất cả 1.009 tập tin: 193.178.042 byte (184,23 MB).