Tìm kiếm theo định dạng

Trang này có khả năng lọc tập tin theo kiểu MIME. Đầu vào: kiểu-nội-dung/kiểu-phụ hoặc kiểu-nội-dung/*, ví dụ image/jpeg.

Dưới đây là cho tới 10 kết quả từ #1 đến #10.

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (tải xuống) Bieu dien tap nghiem cua x lon hon 2.svg . . 744×53 . . 22 kB . . Nguyenthephuc . . 08:52, ngày 9 tháng 12 năm 2006
  2. (tải xuống) Bieu dien tap nghiem cua x lon hon 3.svg . . 744×53 . . 22 kB . . Nguyenthephuc . . 08:55, ngày 9 tháng 12 năm 2006
  3. (tải xuống) Dinh nghia.svg . . 1.050×210 . . 17 kB . . Nguyenthephuc . . 14:41, ngày 8 tháng 12 năm 2006
  4. (tải xuống) Hinh 13.svg . . 1.020×275 . . 10 kB . . Nguyenthephuc . . 14:41, ngày 8 tháng 12 năm 2006
  5. (tải xuống) Hinh 14.svg . . 342×169 . . 4 kB . . Nguyenthephuc . . 14:42, ngày 8 tháng 12 năm 2006
  6. (tải xuống) Hinh 19.svg . . 400×200 . . 7 kB . . Nguyenthephuc . . 14:42, ngày 8 tháng 12 năm 2006
  7. (tải xuống) Minh họa bài toán Tổ ong.svg . . 512×235 . . 4 kB . . Đức Anh . . 13:42, ngày 11 tháng 9 năm 2022
  8. (tải xuống) Minh họa về mảng trong bộ nhớ.svg . . 512×444 . . 17 kB . . Đức Anh . . 02:51, ngày 26 tháng 11 năm 2022
  9. (tải xuống) Tim goc biet hai canh goc vuong.svg . . 520×249 . . 4 kB . . Nguyenthephuc . . 14:43, ngày 8 tháng 12 năm 2006
  10. (tải xuống) Wiki.svg . . 400×400 . . 47 kB . . Đức Anh . . 05:34, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).