Tìm kiếm theo định dạng

Trang này có khả năng lọc tập tin theo kiểu MIME. Đầu vào: kiểu-nội-dung/kiểu-phụ hoặc kiểu-nội-dung/*, ví dụ image/jpeg.

Dưới đây là cho tới 6 kết quả từ #1 đến #6.

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (tải xuống) Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.pdf . . 1.240×1.754 . . 298 kB . . Đức Anh . . 12:38, ngày 20 tháng 1 năm 2021
  2. (tải xuống) De Sinh KPB 52.pdf . . 1.240×1.754 . . 121 kB . . Cuong12d . . 16:08, ngày 10 tháng 9 năm 2007
  3. (tải xuống) Giáo dục bảo vệ môi trường.pdf . . 1.240×1.753 . . 483 kB . . AmieKim . . 00:25, ngày 20 tháng 4 năm 2012
  4. (tải xuống) Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông trung học.pdf . . 1.240×1.753 . . 483 kB . . AmieKim . . 05:18, ngày 19 tháng 4 năm 2012
  5. (tải xuống) Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ.pdf . . 1.240×1.753 . . 8,98 MB . . AmieKim . . 07:02, ngày 31 tháng 3 năm 2012
  6. (tải xuống) Tự làm một tạp chí.pdf . . 1.240×1.753 . . 2,11 MB . . AmieKim . . 08:27, ngày 1 tháng 4 năm 2012

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).