Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Điều phối viên”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*Sửa đổi tại các trang ở mức khóa cho phép.
==Danh sách các điều phối viên==
:''Xem danh sách tự động các điều phối viên hiện hành tại [[Đặc biệt:Danh sách thành viên/eliminator|trang này]].''
:''Trong lịch sử, chưa từng có thành viên nào trở thành điều phối viên tại Wikibooks''
;Điều phối viên đương nhiệm
''Các điều phối viên đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức''
{|style="width:100%;"
|-
|style="width:5%;"|STT
|style="width:25%;"|Tên thành viên
|style="width:35%;"|Ngày nhậm chức
|style="width:35%;"|Ngày mãn nhiệm
|-
|1
|{{u|Nguyenhai314}}
|20/2/2021
|20/2/2022
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
|
|-
|3
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|}
<br/>
 
;Điều phối viên tiền nhiệm
''Các điều phối viên tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên''
{|style="width:100%;"
|-
|1
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
|
|-
|3
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|-
|5
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|6
|
|
|
|}
 
==Xem thêm==