Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Trong 3 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 2.000. 1 (33,33%) tác vụ đã trùng với ít nhất một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Các bộ lọc

Tùy chọn tìm kiếmhiệnẩn
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị
1 Lặp lại ký tự Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 00:14, ngày 22 tháng 2 năm 2021 bởi Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Công khai
2 Xóa phần lớn nội dung trang sách Thẻ Kích hoạt 14:35, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Công khai
3 Xóa hầu hết nội dung trang sách Thẻ Kích hoạt 14:34, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Công khai
4 Ngăn chặn các cụm từ cấm Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Tắt kích hoạt 10:17, ngày 3 tháng 8 năm 2021 bởi Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Riêng tư