Khác biệt giữa các phiên bản

Khoản mụcPhiên bản vào 04:47, ngày 26 tháng 2 năm 2021 bởi Đức AnhPhiên bản vào 14:35, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy
Thông tin cơ bản
Ghi chú:
Bộ lọc này lọc những sửa đổi xóa phần lớn (50% - 90%) nội dung trang sách.
Bộ lọc này lọc những sửa đổi xóa phần lớn (50% - 90%) nội dung trang sách.
Global abusefilter maintainer edit: avoid division by 0 error. --Daimona Eaytoy, 2022-04-17
Điều kiện lọc
Các điều kiện:
page_namespace == 0 &
page_namespace == 0 &
user_editcount < 100 & (
user_editcount < 100 &
old_size > 0 & (
     new := new_size * 100 / old_size;
     new := new_size * 100 / old_size;
     new > 10 & new <= 50
     new > 10 & new <= 50
)
)