Wikimedia/Wikipedia

(Đổi hướng từ Wikipedia)

Wikipedia là một bách khoa toàn thư trên mạng "mà ai cũng sửa đổi được".

lớn
lớn
Biểu trưng hiện tại của Wikipedia và là biểu trưng chính thức từ 2010 đến nay.
Biểu trưng hiện tại của Wikipedia và là biểu trưng chính thức từ 2010 đến nay.

Dự án Sửa đổi

Lịch sử Sửa đổi

Wikipedia được thành lập vào tháng 1 năm 2001. Một số thay đổi phần mềm đã được thực hiện trước khi chuyển đổi sang MediaWiki như ngày nay. Cộng đồng đã phát triển nhanh chóng cho đến năm 2007, khi sự phát triển của nó bắt đầu giảm.

Hình ảnh Sửa đổi

Tác động Sửa đổi

Tranh luận Sửa đổi

Một trong những cuộc bàn cãi lớn nhất là về việc "ai cũng có thể sửa đổi được", vì nó được cho là có thể gây ra nhiều lỗi trên thực tế.

Các dự án tương lai Sửa đổi

Sử dụng Sửa đổi