Cuốn sách này nói về Wikimedia Foundation, và các mục tiêu, trang web, các phê bình, văn hóa cũng như cách để đóng góp cho tổ chức này.

Wikimedia Foundation

Các phầnSửa đổi

Quản lý:

Các phần:

 1. Wikimedia là gì?  
 2. Cách sử dụng Wiki
  1. Sửa đổi  
  2. Ngôn ngữ đánh dấu cơ bản (Basic Markup Language)
  3. Hình ảnh  
  4. Tiêu bản
  5. Thể loại
  6. Không gian tên là gì?
  7. Quản lý không gian tên (Administrative Namespaces)
  8. Không gian tên thành viên (User Namespaces)
  9. Bảo quản viên
  10. Quyền người dùng (User Rights)
  11. Bảo vệ (Protection)
 3. Các wiki của Wikimedia và có gì ở đó (The Wikis of Wikimedia, and What Goes Where)
 4. Wikipedia  
  1. Lịch sử Wikipedia  
  2. Văn hóa Wikipedia
  3. Cẩm nang biên soạn Wikipedia
 5. Wikimedia Commons  
  1. Lịch sử Wikimedia Commons
  2. Văn hóa Wikimedia Commons
  3. Cẩm nang biên soạn Wikicommons
 6. Wikibooks
  1. Lịch sử Wikibooks
  2. Văn hóa Wikibooks
  3. Cẩm nang biên soạn Wikibooks
 7. Wikinews
  1. Lịch sử Wikinews
  2. Văn hóa Wikinews
  3. Cẩm nang biên soạn Wikinews
 8. Wiktionary  
  1. Lịch sử Wiktionary
  2. Văn hóa Wiktionary
  3. Cẩm nang biên soạn Wiktionary
 9. Wikisource
  1. Lịch sử Wikisource
  2. Văn hóa Wikisource
  3. Cẩm nang biên soạn Wikisource
 10. Wikiquote
  1. Lịch sử Wikiquote
  2. Văn hóa Wikiquote
  3. Cẩm nang biên soạn Wikiquote
 11. Wikispecies
  1. Lịch sử Wikispecies
  2. Văn hóa Wikispecies
  3. Cẩm nang biên soạn Wikispecies
 12. Wikiversity
  1. Lịch sử Wikiversity
  2. Văn hóa Wikiversity
  3. Cẩm nang biên soạn Wikiversity
 13. Meta
  1. Lịch sử Meta
  2. Văn hóa Meta
  3. Cẩm nang biên soạn Meta
  4. Quyền toàn cục (Global Rights)
 14. Wikidata
  1. Lịch sử Wikidata
  2. Văn hóa Wikidata
  3. Cách hoạt động của Wikidata
 15. Wikivoyage
  1. Lịch sử Wikivoyage
  2. Văn hóa Wikivoyage
  3. The Wikivoyage MOS
 16. Wikimedia Incubator
  1. Lịch sử Wikimedia Incubator
  2. Văn hóa Wikimedia Incubator
 17. Wikimedia Labs
  1. Lịch sử Wikimedia Labs

Sự công nhậnSửa đổi

Ghi chú kỹ thuật dành cho người đóng góp (Technical note for contributors)Sửa đổi

Giới thiệuSửa đổi

Khái quátSửa đổi