Wikibooks:Bản mẫu

(Đổi hướng từ Wikibooks:TM)

Bản mẫu là các trang được dùng để tạo các biểu diễn tiêu chuẩn hoặc là một cách thuận tiện cho bản in phức tạp. Trang này cung cấp một cổng vào cho các bản mẫu chung để được sử dụng cho các mục đích khác nhau trên khắp Wikibooks. Tất cả bản mẫu nên được liệt kê ở các thể loại con của Thể loại:Bản mẫu:


Nội dung

Thông tin sách
Quy mô, cấp độ, vân vân.
Chung
Định dạng chung
Nguồn
Sách nên trích dẫn nguồn nếu có thể. Wikibooks có một số bản mẫu tham khảo các nguồn và đơn giản hóa việc tham khảo chúng.
Liên kết
Có một số lượng nhỏ các bản mẫu dùng để liên kết đến các sách khác và các dự án Wikimedia khác.
Điều hướng
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản mẫu điều hướng chung, dành cho cả mô-đun trong một cuốn sách và các phần trên mô-đun.
Tập tin
Trang này liệt kê các bản mẫu giấy phép tuân thủ chính sách phương tiện truyền thông của Wikibooks và các bản mẫu để nhúng phương tiện vào các trang.
Phương tiện truyền thông
Liệt kê các liên kết đến các tập tin phương tiện

Bảo trì

Bảo trì
Các bản mẫu hữu ích để bảo trì sách (thông báo chất lượng, tái cấu trúc, v.v.)
Thông báo về các vấn đề cấp phép
Thông báo và cảnh báo cho các vấn đề về bản quyền.
Xóa
Thông báo xóa và mô tả kết quả thảo luận.
Sơ khai
Sắp xếp sơ khai

Cộng đồng Wikibooks

User messages
Các bản mẫu chào mừng và các tin nhắn/thông điệp khác.
Thông báo người dùng
Cảnh báo về hành vi và nội dung.
Trang người dùng
Các nội dung trang người dùng. Tuyên bố bản quyền, hộp thông tin người dùng và những thứ tương tự.
Thảo luận
Để sử dụng trên các trang thảo luận, trong phòng đọc, vân vân.
Sách nổi bật
Đề cử, dán nhãn, loại bỏ.
Chính sách và hướng dẫn
Các bản mẫu liên quan đến chính sách và nguyên tắc

Tìm kiếm

Để thay thế cho việc sử dụng chỉ mục này, bạn có thể tìm kiếm Bản mẫu:không gian tên bằng cách sử dụng hộp bên dưới; điều này sẽ tìm kiếm tất cả các bản mẫu, ngay cả những bản mẫu không được liệt kê ở đây:

Bạn cũng có thể tìm kiếm tất cả các trang con của trang này (Wikibooks:Bản mẫu) trong hợp dưới đây:

Bản mẫu:Điều hướng soạn thảo Wikibooks