Robot (hoặc bot) là một chương trình tự động nhỏ, hoạt động trên web Wikibooks, thực hiện một số thao tác thay người. Vì quy định Wikibooks không khuyến khích dùng robot, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập robot nào trên Wikibooks.

Chúng ta nên ưu tiên việc sửa đổi bằng tay, và chúng ta chỉ cho chạy ở đây những robot đã được xây dựng an toàn. Song song với ưu điểm một robot nào có thể làm nhiều việc trong một lúc, hoạt động của nó đòi hỏi cao tính năng của các thiết bị. Có thể dùng robot để tạo ra hay bổ sung dễ dàng vào bài viết, nhưng robot cũng dễ dàng phá hoại (xem các loại robot và lịch sử về các robot trên Wikibooks). Các robot được xây dựng an toàn mang đến nhiều lợi ích cho dự án Wikibooks.

Các bot hiện tại sửa

Cấp cờ bot sửa

Nếu bạn muốn cấp cờ cho bot của mình, bạn có thể yêu cầu tại Phòng thảo luận Cấp quyền