"Thành viên" này là tài khoản giả mà phần mềm MediaWiki sử dụng mỗi khi cần cập nhật hay xóa các thông báo giao diện lỗi thời.

Xem thêmSửa đổi